Muutostyön hakemuslomake
Lännen Isännöintipalvelu

MUUTOSTYÖILMOITUSTEN KÄSITTELY LÄNNEN ISÄNNÖINTIPALVELU OY:N ASIAKASKIINTEISTÖISSÄ:

 1. Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus (rakennusluvan vaatimassa työssä täytyy huomioida yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus verohallinnolle)
 2. Teetä tarvittavat suunnitelmat alan ammattilaisella
 3. Täytä muutostyön hakemuslomake
 4. Lähetä muutostyön hakemuslomake ja suunnitelmat taloyhtiölle
 5. Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden, tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas)
 6. Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannukset maksaa osakas). Valvonta ei siirrä remontin vastuuta taloyhtiölle, osakas vastaa ensisijaisesti siitä, että remontti toteutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti
 7. Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle
 8. Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemisesta, tätä varten taloyhtiö antaa osakkaalle valtakirjan
 9. Muutostyöt voi aloittaa, kun kaikki tarvittavat luvat ovat kunnossa
 10. Mikäli muutostyön yhteydessä paljastuu korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, niin osakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä valvojaan tai isännöitsijään
 11. Muutostyön valmistuttua – taloyhtiölle on ilmoitettava muutostyön valmistuminen sekä toimitettava loppudokumentit muutostyöstä (valvojan muistiot, loppukuvat, tarkastuspöytäkirjat (LVIS), viranomaistarkastusasiakirjat). Mikäli muutostyötä ei ilmoiteta valmiiksi, niin tehty muutostyö ei kirjaudu isännöitsijäntodistukseen.
Käsittelyajat:

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa. Normaalisti käsittely kestää 1-2 viikkoa. Loma-aikoina tulee varautua pidempiin käsittelyaikoihin.Huoneisto
Kiinteistö:
Huoneisto:
Omistaja
Nimi:
Kotiosoite:
Sähköposti:
Puh. nro:
Muutostyö
Korjauksen kohde:
Muutostyön kuvaus:
Vaadittavat viranomaisluvat
 
Rak. tekniset työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
LVI-työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Sähkötyöt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Vesieristys
Vesieristystyön tekijä: Sertifikaatti (VTT)  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Aikataulu
Arvioitu alkamispäivä: . .
Arvioitu päättymispäivä: . .
Liitteet
Liitetiedostot: Liitetiedoston maksimikoko on 4 Mt.
Allekirjoitus
Isännöitsijän allekirjoitus

Huom!  Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.