Muutostyön hakemuslomake
Lännen Isännöintipalvelu

MUUTOSTYÖILMOITUSTEN KÄSITTELY LÄNNEN ISÄNNÖINTIPALVELU OY:N ASIAKASKIINTEISTÖISSÄ:

 1. Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus (rakennusluvan vaatimassa työssä täytyy huomioida yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus verohallinnolle)
 2. Teetä tarvittavat suunnitelmat alan ammattilaisella
 3. Täytä muutostyön hakemuslomake
 4. Lähetä muutostyön hakemuslomake ja suunnitelmat taloyhtiölle
 5. Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden, tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas)
 6. Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannukset maksaa osakas). Valvonta ei siirrä remontin vastuuta taloyhtiölle, osakas vastaa ensisijaisesti siitä, että remontti toteutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti
 7. Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle
 8. Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemisesta, tätä varten taloyhtiö antaa osakkaalle valtakirjan
 9. Muutostyöt voi aloittaa, kun kaikki tarvittavat luvat ovat kunnossa
 10. Mikäli muutostyön yhteydessä paljastuu korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, niin osakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä valvojaan tai isännöitsijään
 11. Muutostyön valmistuttua – taloyhtiölle on ilmoitettava muutostyön valmistuminen sekä toimitettava loppudokumentit muutostyöstä (valvojan muistiot, loppukuvat, tarkastuspöytäkirjat (LVIS), viranomaistarkastusasiakirjat). Mikäli muutostyötä ei ilmoiteta valmiiksi, niin tehty muutostyö ei kirjaudu isännöitsijäntodistukseen.
Käsittelyajat:

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa. Normaalisti käsittely kestää 1-2 viikkoa. Loma-aikoina tulee varautua pidempiin käsittelyaikoihin.

Kustannukset:

Muutostyöilmoituksen käsittelystä voidaan periä maksu ilmoittajalta, jos käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia, esimerkiksi jos ilmoituksessa on olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -selvityksiä. Osakkaalta voidaan vaatia ilmoituksen käsittelykuluja myös silloin, kun työ on tarpeen käsitellä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa tai yhtiön on itse hankittava lisäselvityksiä hankkeen arviointia varten.

Lännen Isännöintipalvelu Oy perii taloyhtiöltä muutostyöilmoituksen käsittelystä 55.00 € (sis. alv). Puutteellisten muutostyöhakemusten käsittelystä peritään selvityksestä aiheutuneen työmenekin mukaan 75,00 €/h (sis. alv).

Muutostyön valvonnasta ja tarkastuksista peritään teknisen isännöitsijän hinnaston mukaan 75.00 €/h (sis. alv) sekä matkakulut 0.62 €/km (sis. alv).

Kylpyhuonekunnostuksen valvonnasta peritään 460€ (sis. alv). Kylpyhuonekunnostuksen valvontaan sisältyy viisi valvontakäyntiä, sisältäen vedeneristeiden kuivakalvovahvuuksien mittauksen seinästä ja lattiasta.

Vedeneristeiden tarkastuksista peritään 218€ (sis. alv.), sisältäen vedeneristeiden kuivakalvovahvuuden mittauksen seinästä ja lattiasta. Vaativissa muutostöissä taloyhtiö voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kustannukset peritään syntyvien kulujen mukaan osakkaalta.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia


Huoneisto
Kiinteistö:
Huoneisto:
Omistaja
Nimi:
Kotiosoite:
Sähköposti:
Puh. nro:
Muutostyö
Korjauksen kohde:
Muutostyön kuvaus:
Vaadittavat viranomaisluvat
 
Rak. tekniset työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
LVI-työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Sähkötyöt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Vesieristys
Vesieristystyön tekijä: Sertifikaatti (VTT)  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Aikataulu
Arvioitu alkamispäivä: . .
Arvioitu päättymispäivä: . .
Liitteet
Liitetiedostot: Liitetiedoston maksimikoko on 4 Mt.
Allekirjoitus
Isännöitsijän allekirjoitus

Huom!  Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.