Asuntoyhtiölle voidaan avata omat sivut, joihin päästään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

HENKILÖREKISTERISELOSTE

Henkilörekisteriselosteeseen merkittävien tietojen vähimmäistaso määritellään henkilötietolain (523/99)10 §:ssä.

Rekisterinpitäjä: Maskun Isännöinti Oy, rekisterit pidetään sähköisessä muodossa Domus-Isännöintijärjestelmän talonkirja ja osakeluettelo-ohjelmissa.

Rekisteristä vastaava henkilö: isännöitsijä Pasi Tiensuu, Maskun Isännöinti Oy, Keskuskaari 5, 21250 Masku, puh. 02-4329378.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asukasluettelo
- asukassuhteesta johtuvien asioiden hoito
Osakeluettelo
- perustuu asunto-osakeyhtiölain 20 §:ään

Rekisterin tietosisältö:
Asukasluettelo
- huoneiston tiedot
- asukkaan sukunimi ja etunimet
- syntymäika
- milloin ja mistä muuttanut taloon
- milloin ja minne muuttanut talosta
Osakeluettelo
- huoneistotiedot
- osakkeet osakeryhmittäin
- huoneisto, jonka hallintaan osakkeet tuottavat oikeuden
- osakeluetteloon merkintäpäivä ja saantotyyppi
- omistajan nimi ja postiosoite
- luonnollisen henkilön nimi ja syntymäaika
- huoneiston hallintaan kohdistuvat rajoitukset
- muussa laissa merkittäväksi säädetyt tiedot
              
Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asukasluettelo, Osakeluettelo
- asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle ja tilintarkastajille tehtäviensä hoitoa varten
- asukasluettelosta, kyseisen huoneiston asukkaalle tämän pyynnöstä
- tietoja voidaan antaa viranomaisille
- osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta
- tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
- hallitus/isännöitsijä huolehtii asianmukaisesta rekisterin suojaamisesta niin, että asukas- ja osakeluetteloon merkittyjä tietoja voidaan muuttaa ainoastaan hallituksen/isännöitsijän toimesta